درباره ما

تولیدات

گالری

خدمات و سفارشات

ارتباط با ما

 

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\header.jpg

 

Description: arch.jpg

Description: rose.jpg

آرک 1

قیمت  آرک ها  بر مبنای هر سری (دو جفت) می باشد

 

301-1

45 x 140 x 3

قیمت : 400000 ریال

Description: بزرگنمایی

 

 

301-2

45 x 140 x 3

قیمت : 400000 ریال

Description: بزرگنمایی

 

 

302-1

50 x 102 x 3

قیمت : 250000 ریال

Description: بزرکنمایی

 

 

302-2

50 x 130 x 3

قیمت : 400000 ریال

Description: بزرگنمایی

 

 

302-3

50 x 170 x 3

قیمت : 420000 ریال

Description: بزرگنمایی

 

 

302-4

40 x 160 x 3

قیمت : 450000 ریال

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\T302-4.jpg

 

 

302-5

50 x 170 x 3

قیمت : 450000 ریال

Description: بزرگنمایی

 

 

302-6

50 x 200 x 3

قیمت : 450000 ریال

Description: بزرگنمایی

 

 

قبلی    1   2     بعدی

 

 

        Email:Info@kopm.ir

  کیمیا 947 347 77 21 0098