درباره ما

تولیدات

گالری

خدمات و سفارشات

ارتباط با ما

 

Description: F:\personal\KIMIYA\KIMIYA Site\images\header.jpg

 

Description: arch.jpg

Description: rose.jpg

تاج قاب

قیمت ها  بر مبنای هر عدد می باشد

 

32

Description: بزرگنمایی

28 x 77 x 2

قیمت : 150000 ریال

 

298-M1

Description: بزرگنمایی

14 x 97 x 9

قیمت : 150000 ریال

 

 

 

 

        Email:Info@kopm.ir  کیمیا 947 347 77 21 0098